Termeni legali

Creative Commons LicenseMaterialele prezentate pe paginile web www.ubuntu.ro sunt disponibile sub termenii licenței: Atribuire-Necomercial-Distribuire în condiții identice 3.0 România Creative Commons.

Codul HTML al sitului, textul, imaginile, materialul audio/video, softul sau orice alt conținut care este făcut disponibil pe acest site, sunt proprietatea cuiva – autorul în cazul conținutului produs altundeva și reprodus aici cu permisiunea acestuia, sau Canonical și furnizorii lui de conținut. Înainte de a folosi acest conținut într-un fel sau altul, vă rugăm să vă asigurați că aveți drepturile relevante și permisiunea de la cel care deține drepturile de autor.

Sunteți bine veniți să vizitați acest site, să descărcați și să tipăriți pagini din acest site. Conținutul este oferit numai pentru uz personal, educațional și non-comercial. Trebuie să păstrați notele legate de drepturile de autor pe toate copiile pe care le faceți. Unele dintre materialele disponibile aici sunt materiale cu „sursa deschisă” (open source) care fac subiectul Licenței Generale Publice GNU („GPL”) sau altor licențe Open Source – folosirea acestor materiale este guvernată de licențele individuale aplicabile.

Creative Commons LicenseMaterialele disponibile pe paginile web forum.ubuntu.ro sunt disponibile sub termenii licenței: Atribuire 3.0 România Creative Commons.